Generalforsamling - 14. august 2021 - kl. 17.00

 

 

 

MC Fossilerne

Referat fra Generalforsamling

Lunden Vestergade Silkeborg d. 14. august 2021

 

Dagsorden var ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabets fremlæggelse

4. Valg af bestyrelse Christian og Filip er på valg – Begge ønsker genvalg.

5. Valg af suppleant da vi det seneste år ikke har haft nogen.

6. Valg af 2 revisorer, Laila Noesgaard og Gunnar Jacobsen er begge på valg

 Indkomne forslag – revidering af vedtægter

7. Indkomne forslag – revidering af vedtægter, valg af suppleant hvert år.

8. Eventuelt – Julle vil fortælle om turudvalget og Tina Pape vil fortælle om tryk på klub-tøj

 

 

1. Valg af dirigent:

 

Til dirigent valgte forsamlingen på bestyrelsens opfordring Lars Dam

LilleLam konkluderede at generalforsamlingen måske ikke var indkaldt helt på legitim vis men da der var fremmødt så mange erklærede man generalforsamlingen lovlig og følgelig beslutningsdygtig.

 

 

2. Formandens beretning:

 

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen til Fossilernes Generalforsamling 2021. Udsat fra d. 6. Marts pga. Corona. Corona har godt nok fyldt meget i året der er gået. Man kan jo ikke læse en avis, høre radio eller se tv en eneste dag uden at ordet Corona bliver nævnt og jeg havde godt nok gerne kunne være fri for at nævne det i aften men det er jo umuligt for siden sidste generalforsamling har næsten alt jo drejet sig om Corona. Alt hvad vi gjorde skulle afmåles efter gældende Corona-regler og restriktioner og vi har måttet annullere mange arrangementer i Coronaens navn. Kan vi nu ikke håbe at det var det og at vi fremadrettet lever med Corona på et sådant niveau at vi kan afholde kommende arrangementer, møder og ture uden at skulle holde øje med antals-restriktioner og Corona-afstand. JEG HÅBER DET!

Selv med Corona-spøgelset svævende omkring os har vi som forening kunne holde gang i kedlerne og Mc Fossilerne har på nuværende tidspunkt 124 medlemmer. Ved generalforsamlingen 2020 var vi 132 Fossiler, 2019 var vi 123 og i 2018 var vi 117 medlemmer så medlemstallet ligger rimeligt stabilt lige omkring det lag.

 

I aften er vi desværre kun 46 Frussiler og Fossiler og hvor er det skønt at se jer alle sammen. Eftersom generalforsamlingen i foråret jo ikke blev afholdt p.g.a. føromtalte Corona så kan vi denne gang se tilbage på sommersæsonen i stedet for at se frem på den og når jeg kikker på vores hjemmeside, så synes jeg da at der har været ret så meget gang i den med ture til både de ”Fynske Alper”, Friedrichstadt, Kvie Sø og Klitmøller – for bare at nævne nogle få at de mange arrangementer som der har været på programmet, der er kommet godt rundt i Danmark – og en enkelt tur til Nordtyskland er det såmænd også blevet til. Vejret har indimellem også modarbejdet os men langt de fleste ture er blevet afholdt – nogle få med udsættelse pga. vejr eller Corona så alt i alt synes jeg at sæsonen der ligger bag os har budt på mange gode ture, korte som lange. Ture er jo hele omdrejningspunktet i vores lille klub. Det at komme ud og køre og se noget nyt og ikke mindst snakke med hinanden her i en tid hvor man ellers skulle holde afstand og begrænse sin omgangskreds. Mange af disse ture kan vi takke vores turudvalg for. Hermed stor tak fra mig i hvert-tilfælde. 

 

Turudvalget gør et super godt stykke arbejde og den bedste måde at kvittere for det på er jo ved at møde talstærkt op til arrangementerne og jeg må sige at på de par ture jeg har været med på, har der været et fint fremmøde. Desværre blev vores Kickstart saboteret af Corona og der er derfor ikke mange med i kilometerkonkurrencen i år så det bliver spændende at se hvad det gør ved resultatet når vi kommer til Æbleskiveturen d. 24. oktober og regnskabet skal gøres op. Vores Mc Gymnastik blev desværre også corona-aflyst og da vi forsøgte at lave nyt arrangement måtte Søren Betjent melde fra pga. sygdom i familien. Jeg håber og krydser fingre for at det arrangement kan lade sig gøre i det nye år.

 

Vi har endnu ikke fået afholdt årets Krocket-arrangement men det varer ikke længe inden vi måske kan kåre en ny eller nok lige så sandsynligt – gammel mester af den blå kølle da Fossile mesterskaber i Krocket afholdes i næste weekend d. 21. august fra kl. 14.00 i Kirsten og Ansgars sommerhus i Guldforhoved. Det er åbent for alle med ambitioner om at vinde en meget flot blå kroket-kølle som jo selvfølgelig skal stå synligt i ens hjem i den tid man er den heldige mester! TJEK hjemmesiden for mere information hvis I ønsker at deltage.

 

Nu nævnte jeg hjemmesiden, det er jo Julle der står for at opdatere kalenderen og alt muligt andet på den, så det skal han have stor tak for. Det går altid lynhurtigt med at han opdaterer og jeg vil godt lige slå et slag for at skulle nogen af jer ligge inde med billeder fra en tur og måske et lille skriv så send det til Julle så sørger han for at det bliver lagt på hjemmesiden så resten af Fossilerne kan få glæde af billederne også.

 

Julle vil fortælle mere om turudvalgets kommende ture og arrangementer senere men jeg skal da lige nævne følgende:

 

Kr. Himmelfarts-turen 2021: Den måtte også gen-tænkes for at kunne navigere gennem daværende corona-regler så turen endte med at gå til Tønder i Sønderjylland og den blev skåret ned til to overnatninger i stedet for de sædvanlige 3 men de tilbagemeldinger jeg har modtaget så lyder det til at det var en rigtig god tur trods alt.

 

MC om dagen har været godt omkring i det danske land – og det ser altid ud til at være godt vejr hvor end turene går hen. Hvis der er nogen der ønsker at komme på mail-listen med invitation til et at deres arrangementer, så tag endelig kontakt til Jens Valdemar – måske Jens Valdemar lige skulle rejse sig I fald der måtte være nogen der ikke ved hvem han er !!!

 

Turudvalget har mange flere arrangementer i støbeskeen men skulle der gå en af jer Fossiler her i aften og tænke på at ville lave en tur, så kom endelig frem. Det er bare at sende en mail med dato, tid og en kort beskrivelse af turen til Julle så sørger han for at lægge det på hjemmesiden. Skulle der sidde nogen her i aften der kunne tænke sig at komme med i turudvalget så sig til, der er plads til flere i udvalget. Hvis nogen bare ligger inde med en ide til en god tur så send en mail til turudvalget, så tager vi det med på næste kommende møde. Ved I for øvrigt godt at man bare kan bruge ”knappen” nederst på hjemmesiden så kommer mailen helt automatisk til turudvalget?

 

Lige en lille ”aber-da-bei” her mod slutningen: Det er kommet bestyrelsen for øre at der har været deltagere på vores fællesture som har synes at farten var for høj fra førerhundens side og man som følge deraf har måtte køre alt for stærkt længere nede i flokken. Vi har snakket om det i bestyrelsen og er kommet frem til følgende:

 

Som førerhund forsøger man så vidt muligt at køre lovligt iht. færdselsreglerne og det er til enhver tid en deltagers egen beslutning om man vil køre ”for” hurtigt for at lukke et hul op til resten af flokken i en fart. Jo længere nede i rækken man kører, jo hurtigere skal man køre for at indhente igen. Med mange i gruppen kan førerhunden umuligt se om alle er med og kan dermed ikke fornemme om nogen bagerst i gruppen evt. ligger langt bagved. Synes man at det går for stærkt så bed om at komme op og køre bagved førerhunden efter næste stop. Skulle man alligevel opleve, at der ikke bliver kørt efter færdselsreglerne så vil bestyrelsen gerne kontaktes herom.

 

Det er klart at færdselsreglerne skal overholdes når vi kører på fællesture med Fossilerne, ligesom vi selvfølgelig også overholder vores egne regler om at man har (næsten) fuld tank fra start af og man holder sin plads under kørslen. Det sidste ikke mindst for vores egen sikkerheds skyld. Vi er jo på tur for at have det rart og hyggeligt så lad os gøre det så godt og sikkert for os alle sammen som vi overhovedet kan. Måske skal vi blive bedre til at forklare hvordan vores køre-regler egentlig fungerer i praksis inden vi tager afsted fra Lunden – især hvis der er nye deltagere med. Hvis der sidder nogen her til mødet i aften som har haft en dårlig oplevelse på vores fællesture så vil jeg godt bede vedkommende kontakte mig – enten i aften eller på mail/telefon senere, for så vil jeg gerne vide hvad det er der går galt, så vi kan få rettet fejlen til fremtidige ture.

Afslutningsvis vil jeg sige TAK til de frivillige der lægger timer og kræfter i at få de forskellige arrangementer op at stå. Det er lige fra Julle som holder vores hjemmeside kørende, Udo der tager sig af Facebook, Hans som står for sms listen, Tina Pape som er vores nye tøj-trykke-dame – hun vil få ordet lidt senere for at informere lidt mere om det. Stor tak til Turudvalget og resten af folkene her i bestyrelsen.

 

Når vi slutter mødet her senere skal vi have lidt at spise og der vil jeg godt lige appellere til at I alle lige rydder jeres kop osv. op og stiller det på rullebordet, så går det hele nemlig meget lettere – og bare rolig der er nogle søde unge mennesker det klarer resten. God aften til alle.

 

3. Regnskabets forelæggelse:

Fremlæggelse af Årsregnskab

Kassereren gennemgik Årsregnskabet. Se regnskabet her

Regnskab og budget blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen:

 

På valg var Christian og Filip. Begge ønskede genvalg.

 

5. Valg af suppleant:

Da vi har været uden suppleant siden sidste generalforsamling skulle der findes en ny. Keld Asbjørn Andersen blev opfordret til dette fra bestyrelsens side og han sagde ja, tak. Velkommen til ham.

 

6. Indkomne forslag:

 

Ved sidste generalforsamling kom der forslag om at ændre følgende:

§7 Stk. 2:

”Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er på valg i ulige år”.

Ændres til:

”Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. En suppleant er på valg hvert år”.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Se de nye vedtægter her

 

7. Eventuelt:

 

Julle præsenterede nogle af de kommende ture på programmet og gennemgik nogle af de spændende ture og arrangementer som turudvalget har haft i sæsonen der er gået. Han kunne bl.a. fortælle os at der i den tid der er gået har været lige så mange annulleringer som arrangementer der er blevet til noget. Det meste p.g.a. Corona men nogle få ture er også blevet annulleret pga. vejret.  

 

Tina Pape fik også taletid så hun kunne ”reklamere” for klubtøj-tryk da hun nu har overtaget jobbet fra en ekstern leverandør. Tina Pape tilbyder både at trykke/brodere på tøj man selv har købt og leverer til hende eller hun kan købe den T-shirt, sweatshirt eller hvad man nu ønsker. Der kan trykkes/broderes i flere farver og det er vist nærmest ikke det hun ikke kan lave et Fossilt-aftryk på 😊 

 

Den nye bestyrelse gik i enrum og konstituerede sig som følger:

 

Generalforsamling sluttede herefter i god ro og orden, og vi kunne derefter spise os mætte i dejlig mad leveret at Kristina og Gitte (eksterne leverandører)

 

 

Herefter forløb aftenen som sædvanlig i hyggeligt fossilt miljø med masser af snak. Tak til Elsebeth og Bjarke som hjælper os år efter år.

 

Således opfattet Tina Døssing

Generalforsamlingen d. 14. august 2021.

 

Formand: Tina Døssing _______________________

 

Dirigent: Lars Dam         _______________________

 

 

 

 

 

Her er den "officielle" indkaldelse til Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen d. 6. marts 2021 er udsat til d. 14. august 2021. 


Kære Fossil 

Vi er kede af at måtte udsætte Generalforsamlingen d. 6. marts,
men med de nuværende restriktioner p.g.a. Covid-19 ser vi os desværre
nødsaget til at tage denne beslutning.

Ny dato for Generalforsamling 2021 er lørdag d. 14. august 2021 kl. 17.00
Her håber vi at restriktioner og udrulning af vaccine-program gør, at det vil være muligt at afholde vores møde.

Indkaldelse bliver sendt medio juli - hvorefter der vil være tilmelding.  

Tjek altid kalenderen her på vores hjemmeside

Her vil alt nyt blive annonceret. 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen
v/formand Tina Døssing