Billeder fra Generalforsamlingen 9. februar 2024

 

 

 

 

 

75 ægte Fossiler hyggede sig til årets Generalforsamling

Både under selve generalforsamlingen - og ikke mindst under middagen
Jamen - Mette&Co havde igen overgået sig selv - MUMS

Billederne er leveret af Christian
De næste 4 billeder er fra Ove

 

 

 

 Har du også nogen billeder
- så send dem til Julle

 

 

Referat fra Fossilernes Generalforsamling d. 9. marts 2024

1.      Valg af dirigent

Ole Pedersen blev valgt og startede med at konkludere at der var indkaldt til Generalforsamlingen i rette tid og generalforsamlingen hermed var lovlig ifht. vedtægterne.

2.      Formandens beretning

Hjertelig velkommen alle sammen til Fossilernes Generalforsamling 2024. Så er vi her igen. I aften er vi 75 Fossiler tilmeldte til generalforsamlingen og hvor er det bare godt at se jer alle sammen efter vinteren.

Jeg har som sædvanlig været en tur i kalenderen for at se på hvad det forgangne år har budt på af tilbud til os Fossiler og det er jo ikke så lidt: Vi startede sæsonen med ”Kickstart” d. 16. april hvor vi kørte til Dollerup Bakker inden vi sluttede med kaffe og is i Indelukket. Hele 37 fossiler dukkede op til det arrangement. Sidenhen er der blevet kørt rigtig mange ture i det danske land. Jeg kan nævne i flæng - Tur til Verdens Ende, Viborg, Alrø, Salling rundt, Samsø, Midtfyn og Herning. Kr. Himmelfartstur gik denne gang til Harzen og her var der også rigtig fin tilslutning. Årets afslutning med Æbleskivetur og uddeling af diverse hædersbevisninger var ingen undtagelse, her var der igen stort fremmøde så der var mange til at se at Jens Valdemar igen vandt pokalen med fleste, kørte km. Det blev til hele 23.685 km. hvis nogen tænker at slå det i den kommende sæson….. Julle blev den værdige modtager af ”Den overkørte æbleskive” for flot arbejde med vores hjemmeside og utrættelige indsats i turudvalget. 

Alt i alt har sæsonen der ligger bag os budt på mange gode ture, korte som lange og endda virksomhedsbesøg ved Vinther Cykler og en enkelt gåtur. Turene er for langt størstedelen arrangeret af vores turudvalg. De lægger virkelig nogle gode programmer og ture ud til os alle.  Turudvalget gør et supergodt – og stort stykke arbejde og den bedste måde for dem at se det på er ved at møde op til arrangementerne og her synes jeg godt at I kan klappe jer selv på skulderen for der er virkelig godt fremmøde til vores arrangementer. Både køreturene men ikke mindst til de forskellige foredrag på medborgerhuset her i vinter hvor vi har været så heldige at bliver forkælet med turberetninger fra vores egne Fossiler som har været på ture rundt i næste hele Europa. Tak til jer for jeres indsats.

Jeg glemte at nævne årets Krocket-arrangement da jeg var ved at remse ture op. Det skal da lige med alligevel: Arrangementet blev afholdt i et lånt sommerhus ved Egense og ny vinder af ”den blå kølle” blev Peter Potter som nu skal have den stående fremme til frit skue indtil den forhåbentlig kan komme videre til en anden stakkel efter næste sommers mesterskaber. Julle kommer nærmere ind på de kommende ture her senere i aften men ellers kan I jo altid selv se efter hvad der sker på vores hjemmeside.

Jeg har faktisk et forslag til næste års Generalforsamling. Vil de forskellige heldige modtagere af hædersbevisninger ikke tage præmierne med så alle kan se hvor flotte de er?

Nu nævnte jeg hjemmesiden, det er jo Julle der står for at opdatere kalenderen og alt muligt andet på den, så det skal han have stor tak for. Det går altid lynhurtigt med at han opdaterer og jeg vil godt lige slå et slag for at skulle nogen af jer ligge inde med billeder fra en tur og måske et lille skriv så send det til Julle så sørger han for at det bliver lagt op så resten af Fossilerne kan få glæde af billederne også.

MC om dagen har også været på ture i det forgangne år. De kører kun hvis vejret er godt så turene bliver arrangeret efter vejrmeldingerne men til gengæld kan deltagerne næsten altid regne med at turen foregår i solskin og tørvejr. Hvis der er nogen der ønsker at komme på mail-listen med invitation til et at deres arrangementer, så tag endelig kontakt til Jens Valdemar – måske Jens Valdemar lige skulle rejse sig I fald der måtte være nogen der ikke ved hvem han er!!!

Turudvalget har mange flere arrangementer i støbeskeen men skulle der gå en af jer Fossiler her i aften og tænke på at ville lave en tur, så kom endelig frem. Det er bare at sende en mail med dato, tid og en kort beskrivelse af turen til Julle så sørger han for at lægge det på hjemmesiden eller man kan gøre det helt selv på Facebook. Skulle der sidde nogen her i aften der kunne tænke sig at komme med i turudvalget så sig til, der er plads til flere. Hvis nogen bare ligger inde med en ide til en god tur så send en mail til turudvalget, så tager vi det med på næste møde.

Mc Fossilerne tæller på nuværende tidspunkt 106 medlemmer. Det er lidt færre end hvad vi tidligere har været men medlemstallet ligger rimeligt stabilt lige omkring de 100 medlemmer. Jeg har taget en opdateret medlemsliste med så hvis nogen er flyttet eller har skiftet mc må de gerne lige skrive ændringer på listen.

Når vi vælger at tage på tur, så er det for at have det rart og hyggeligt. Lad os så gøre det så godt og sikkert for os alle sammen som vi overhovedet kan. Derfor er der nogle regler.

Som førerhund forsøger man så vidt muligt at køre lovligt iht. færdselsreglerne men med mange i gruppen kan førerhunden umuligt se, om alle er med og kan dermed ikke fornemme om nogen bagerst i gruppen evt. ligger langt bagved og derfor måske må køre for hurtigt for at lukke et hul. Synes man at det går for stærkt nede i rækken så sig det til førerhunden. Det kan være at der skal justeres i farten eller man må bytte plads så man kommer til at køre lige bagved førerhunden hvor farten ikke er så høj.

Det er klart at færdselsreglerne skal overholdes når vi kører på fællesture, ligesom vi selvfølgelig også overholder vores egne regler om at man har (næsten) fuld tank fra start af og man så vidt muligt holder sin plads under kørslen. Det sidste ikke mindst for vores egen sikkerheds skyld.

Førerhunden giver altid en kort forklaring af hvordan vores køre-regler fungerer i praksis inden man tager afsted fra Lunden – Især hvis der er nye deltagere med. På den måde kommer vi forhåbentlig lige så mange hjem sammen som vi kører ud….

Afslutningsvis vil jeg sige TAK til de frivillige der lægger timer og kræfter i at få de forskellige arrangementer op at stå. Det er lige fra Julle som holder hjemmesiden kørende, Peter der tager sig af Facebook, Hans som står for sms listen, Turudvalget, bestyrelsen, Mette og hendes mad-damer.

Når vi slutter mødet her senere, skal vi have gjort klart til at vi kan få noget godt at spise så der vil jeg godt lige appellere til at I alle lige rydder jeres kop osv. op og stiller det på rullebordet. God aften til alle.

3.      Regnskabets forelæggelse

Regnskabet (som PDF-fil)

4.      Valg af bestyrelse.

Tina, Jan og Ove er på valg. Tina og Jan modtager genvalg. Ove ønsker ikke genvalg. Da der ingen modkandidater er til Jan eller Tina fortsætter de i bestyrelsen. Bestyrelsen peger på Peter Just som nyt medlem. Der var ingen modkandidater og Peter Just blev valgt med klapsalver.

5.      Valg af suppleant.

Keld er på valg og ønsker ikke genvalg. Vi havde fået to kandidater til posten som ny suppleant så der var hemmelig afstemning mellem Lars Dam og Jørgen Hejlesen. Afstemningen blev vundet af Lars Dam med 52 stemmer mod 9 stemmer på Jørgen.

6.      Valg af 2 revisorer.

Gunnar Jakobsen og Bent Visby som også blev indvalgt med applaus.

7.      Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

8.      Evt.

Julle havde et oplæg fra Turudvalget vedr. de arrangementer der var løbet af stablen i den forgangne sæson og om de fremtidige ture til den nye sæson.

Herefter forløb aftenen som sædvanlig i hyggelig fossilt selskab med masser af snak. Tak til de unge mennesker det hjælper os med alt det praktiske i forbindelse med servering og afrydning i løbet af aftenen. Aftenens middag blev kreeret og leveret af Mette Kloppenborg og hendes dygtige hjælpere, Tina, Anni, Kirsten, Connie, Annie og Bente.

 

Således opfattet Tina Døssing

 

Generalforsamlingen d. 9. marts 2024.

 

Formand: Tina Døssing _______________________

Dirigent: Ole Pedersen ________________________